Annual General Meeting – Thursday 18 October 2018
2018-09-16
Final Agenda and Ballot Paper (Amended) for the AGM 18 October 2018
2018-10-17

Algemene Jaarvergadering – Donderdag 18 Oktober 2018

Die Algemene Jaarvergadering van hierdie vereniging sal gehou word op Donderdag 18 Oktober 2018 om 17h00 vir 17h30, by die Pretoria Buiteklub (The Ballroom) te Sidneylaan 241, Waterkloof, Pretoria. Die Agenda vir die vergadering en nominasievorms word hierby aangeheg, vir u aandag.

Die Voorsitter kondig graag aan dat Mnr. Jan Stemmet die vergadering as gasspreker sal toespreek.

Nominasievorms moet aan M Wilsnach p/a Posbus 3864, Pretoria, 0001 teruggestuur word, indien u graag ‘n lid van die uitvoerende kommittee wil nomineer. Nominasievorms moet Me. Wilsnach bereik voor of op 4 Oktober 2018.

M. Wilsnach
Sekretaresse
DIE PRETORIASE PROKUREURSVERENIGING

For English, click here.

RSVP: Email Lana at ppv@ppv.co.za or call 012 323 2520 / 012 323 6201


Die volgende dokumente kan hieronder besigtig of afgelaai word:

  1. Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering, Donderdag 18 Oktober 2018
  2. Agenda van die Algemene Jaarvergadering, Donderdag 18 Oktober 2018
  3. Nominasie Vorm
  4. The Constitution of the Pretoria Attorneys’ Association

Om ‘n individuele dokument af te laai, kliek asseblief op die aflaai ikoon in die grys bannier aan die bokant of onderkant van die dokument. Om ‘n dokument in die volle skerm te sien, kliek op die volle skerm ikoon.

OF

Laai al die dokumente in een bundel af deur op die knoppie hieronder te kliek.


Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering - Donderdag 18 Oktober 2018
Agenda vir die Algemene Jaarvergadering - 18 Oktober 2018
Nominasie Vorm 2018
2018-09-12 PAA Constitution