Pretoria Attorneys Association’s Annual Golf Day
2017-10-02
Pretoria Attorneys Association Year-end Function – 4 November 2017
2017-10-16

Annual General Meeting – Tuesday 31 October 2017

The Annual General Meeting of this association will be held at the Pretoria Country Club (The ballroom), 241 Sidney Avenue, Waterkloof, Pretoria on Tuesday, 31 October 2017 at 17h00 for 17h30. The agenda for the meeting and nomination forms are attached hereto, for your attention.

Die Algemene Jaarvergadering van hierdie vereniging sal gehou word op Dinsdag 31 Oktober 2017 om 17h00 vir 17h30, by die Pretoria Buiteklub (The Ballroom), te Sidneylaan 241, Waterkloof, Pretoria. Die agenda vir die vergadering en nominasievorms word hierby aangeheg, vir u aandag.

Vir Afrikaanse dokumente kliek hier.

Notice of Annual General Meeting - Tuesday 31 October 2017
Agenda for the Annual General Meeting - 31 October 2017
Nomination Form
Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering - Dinsdag 31 Oktober 2017
Agenda vir die Algemene Jaarvergadering - 31 Oktober 2017
Nominasievorm