Annual General Meeting Photos (31 October 2017)
2017-11-27
Pretoria Attorneys Association’s Fun Run / Walk Day
2018-06-05

Candidate Attorneys Function – 22 February 2018

THE PRETORIA ATTORNEYS ASSOCIATION HEREBY CORDIALLY INVITES ALL THE NEW 2018 CANDIDATE ATTORNEYS

DIE PRETORIASE PROKUREURSVERENIGING NOOI HIERMEE ALLE NUWE 2017 KANDIDAATPROKUREURS UIT

 

TO ATTEND THE ANNUAL INTRODUCTION AND WELCOMING FUNCTION OF THE PRETORIA ATTORNEYS ASSOCIATION

OM DIE JAARLIKSE VERWELKOMING- EN BEKENDSTELLINGSFUNKSIE BY TE WOON VAN DIE PRETORIASE PROKUREURSVERENIGING

 

WHERE/WAAR:   RUSTICA RESTAURANT, KIMIAD GOLF COURSE, CNR/HV WEKKER & RUBENSTEIN STREET/STRAAT,

MORELETA PARK, PRETORIA

                             

DATE/DATUM:                              22 FEBRUARY 2018

TIME/ TYD:                                    17:30 FOR / VIR 18:00

COST/KOSTE:                                R100.00 per person

 

(LIGHT MEAL AND DRINKS TO BE SERVED)

(LIGTE ETE EN DRANKIES SAL BEDIEN WORD)

 

PAYABLE AT KESHIA, HIGH COURT BUILDING, 5th FLOOR, PRETORIA ATTORNEYS ASSOCIATION OFFICE

TEL:  012 – 323 6201 / 012 – 323 2520

E – Mail:  ppv@ppv.co.za

 

BETAALBAAR BY KESHIA, HOOGGEREGSHOF GEBOU, 5DE VLOER, PRETORIA PROKUREURSVERENIGING SE KANTOOR

TEL:  012 – 323 6201 / 012 – 323 2520

E – Pos:  ppv@ppv.co.za

 

KINDLY RSVP AND PAY BEFORE 20 FEBRUARY 2018 AT 15H00

GELIEWE TE BEVESTIG EN TE BETAAL VOOR 20 FEBRUARIE 2018 OM 15H00

 

ON THE AGENDA OF THE FUNCTION IS THE INTRODUCTION OF THE EXECUTIVE COMMITTEE AND A SUMMARY OF THE PURPOSE OF THE PRETORIA ATTORNEYS ASSOCIATION ANDTHE SUPPORT THEY DELIVER TO ITS MEMBERS.

 

OP DIE AGENDA VAN DIE FUNKSIE IS ‘N BEKENDSTELLING VAN DIE UITVOERENDE KOMITEE, ‘N OPSOMMING VAN DIE PROKUREURSVERENIGING SE DOEL, EN DIE ONDERSTEUNING WAT GEBIED WORD VIR HULLE LEDE.

 

YOU ARE FURTHER INVITED TO STAY AND ENJOY THE EVENING WITH YOUR FELLOW CANDIDATE ATTORNEYS

U WORD OOK HARTLIK UITGENOOI OM DIE AAND VERDER SAAM MET U MEDE-KANDIDAAT PROKUREURS TE GENIET